Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.zeilstrabouw.nl/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/public/sites/www.zeilstrabouw.nl/wp-content/themes/thebuilt/functions.php on line 101

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/public/sites/www.zeilstrabouw.nl/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Disclaimer – Zeilstra Bouw en Onderhoud
06 - 124 129 03   info@zeilstrabouw.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.zeilstrabouw.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Zeilstra Bouw en Onderhoud zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Zeilstra Bouw en Onderhoud niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zeilstra Bouw en Onderhoud garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zeilstra Bouw en Onderhoud wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Zeilstra Bouw en Onderhoud links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Zeilstra Bouw en Onderhoud worden aanbevolen. Zeilstra Bouw en Onderhoud aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Zeilstra Bouw en Onderhoud niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Zeilstra Bouw en Onderhoud behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeilstra Bouw en Onderhoud of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Zeilstra Bouw en Onderhoud behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.